1. Tên miền là gì?

Tên miền hay còn được gọi là (Domain Names) là một địa chỉ để xác định danh tính trực tuyến của bạn trên mạng internet. Tên miền mang đến cho chúng ta một địa chỉ dễ nhớ để truy cập lại, nếu không có tên miền theo dạng chữ này thì đường dẫn URL đến website sẽ được hiển thị bằng một dải các địa chỉ IP dạng số, và điều này sẽ gây khó khăn trong việc nhớ được địa chỉ chính xác của website.

2. Điều kiện để đăng ký tên miền?

Theo nguyên tắc chung trên thế giới hiện nay tên miền sẽ được đăng ký nếu thoả mãn 2 điều kiện: duy nhất và ai nộp đơn đăng ký trước thì được cấp trước. Do đó nếu không đăng ký kịp thời, tên miền của bạn có thể bị người khác đăng ký mất.

 

3. Sự khác biệt giữa Tên miền và Web hosting là gì?

Web hosting có nhiệm vụ chính là lưu trữ dữ liệu trên Máy chủ, nơi mà toàn bộ các dữ liệu như nội dung text của website, mã nguồn, hình ảnh, videos và một số thông tin khác được lưu giữ. Tên miền đại diện cho một địa chỉ cụ thể để dẫn dắt người truy cập vào website tìm kiếm thông tin. Tên miền và Web hosting là 2 thành phần hoạt động hoàn toàn độc lập có khả năng liên kết với nhau để tạo thành một website hoàn chỉnh.

 

4. Tôi muốn chuyển tên miền Quốc tế đăng ký nơi khác về Tamyweb thì làm thế nào?

Tên miền Quốc tế có thể chuyển sau 60 ngày đăng ký mới hoặc còn hạn tối thiếu 7 ngày, có mã EPP Code (mã chuyển tên miền xin tại nhà cung cấp cũ), ở trạng thái Unlock (mở khóa) và bỏ ẩn thông tin tên miền (nếu có). Đồng thời tên miền muốn chuyển không được thay đổi bất kỳ thông tin chủ thể (Email, Số điện thoại, Địa chỉ,...) trong vòng 60 ngày trước khi yêu cầu chuyển đi.

 

5. Tôi muốn chuyển tên miền Việt Nam đăng ký ở nơi khác về Tamyweb thì cần những gì?

Để chuyển tên miền Việt Nam về Tamyweb thì tên miền của bạn phải còn hạn tối thiếu 30 ngày, đã được mở khóa (unlock) và cung cấp mã chuyển tên miền (mã EPP Code) để Tamyweb thực hiện chuyển.

tamyweb.vn