THÔNG TIN VỀ SERVER RIÊNG

Dedicated Server là gì? Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý riêng, tức quý khách sẽ sở hữu một phần cứng máy chủ riêng và toàn quyền cài đặt hệ điều hành và phần mêm bên trong độc lập quản lý hoàn toàn

Nếu như Web Hosting phải sử dụng 1 server chung cho nhiều khách hàng, có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau về tài nguyện server thì giờ đây Dedicated Server là giải pháp tốt nhất

Được trang bị sẵn server, và danh tiếng hàng đầu thế giới, bao gồm toàn bộ chi phí chỗ đặt + đường truyền RAID 0, 1, 5, 6, 10

Hệ điều hành: Hỗ trợ setup CentOS đối với Linux hoặc Windows Server đối với Windows

Hỗ trợ setup công cụ quản lý Hosting Control Panel

Cổng trong nước max 100Mbps và quốc tế max 10Mbps

Toàn quyền (Full root access+ hardware) quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH

Chủ động khởi động server trực tuyến thông qua website/sms miễn phí (không phải gọi điện nhờ reboot - chức năng lần đầu tiên có mặt tại VN 14/7/2008)

Chỉ tặng RAM đối với server có thông tin khuyến mãi và đăng ký mới từ 1 năm trở lên áp dụng từ ngày 01-01-2015