• Khách hàng tự chịu trách nhiệm với những nội dung email được gửi đi.
 • Khách hàng có trách nhiệm tuân theo các quy định về chống thư rác chính phủ đã ban hành. Mọi vi phạm khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Khách hàng không gửi các email có chứa các nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, nội dung đả kích, tuyên truyền xấu liên quan đến chính phủ, nhà nước,...Nếu vi phạm khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm
 • Khách hàng không được sử dụng hệ thống email doanh nghiệp để gửi email hàng loạt (email spam).
 • Chúng tôi đảm bảo dịch vụ Email doanh nghiệp hoạt động ổn định 99% thời gian của hợp đồng (uptime 99%).
 • Trong trường hợp bị lỗi thiết bị thì Chúng tôi sẽ có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng làm việc ổn định trong thời gian sớm nhất có thể.
 • Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ bên Quý khách khởi tạo email admin để Quý khách chủ động khởi tạo các email thành viên.
 • Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ Quý khách trong quá trình Quý khách sử dụng dịch vụ được quy định tại Điều 1 của hợp đồng.
 • Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho Quý khách nếu Quý khách vi phạm những vấn đề sau mà không cần báo trước:
  - Quý khách sử dụng email đăng ký tại Chúng tôi để gửi email spam (quá 500 email/1ngày).
  - Vi phạm các khoản trong phụ lục hợp đồng này.
  - Quý khách không thanh toán các chi phí đúng hạn.